Kateqoriya arxivləri: Uncategorized

Riskə görə investisiyaların qiymətləndirməsi

İstər özəl, istərsə də dövlətə aid olan sektor olsun, kapital qoyuluşunun səmərəli şəkildə istifadə edilməsi lazımdır. Kapital sahibi ilə kapital tələb edən tərəf bazara mənfəət məqsədilə girərlər. Kapital qoyuluşu iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə və müxtəlif məqsədlərlə ola bilər.
İstər keçid dövrü, istərsə də bazar iqtisadiyyatı olsun, kapital sahibi ilə kapitaldan istifadə edən tərəf üçün bazar və onu əhatə edən ətraf mühit risklə doludur. Oxumağa davam et